Zij-instroom

Je wilt graag van onderwijzen je werk maken. Boeiende verhalen vertellen, kinderen meenemen in de wondere wereld van cijfers en letters en ze zien ontwikkelen. Dat is waar jouw hart ligt, maar je hebt een andere hbo- of wo-opleiding afgerond. De juiste papieren ontbreken nog. Dan is de tweejarige opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) zij-instroom iets voor jou. Als zij-instromer sta je direct betaald voor de klas, en je haalt tegelijkertijd je lesbevoegdheid voor het primair onderwijs.

Het is een intensief traject, maar zeker het volgen waard om je droombaan waar te maken! U heeft de mogelijkheid om een zij-instromer te worden bij het Islamitisch College mits u aan de voorwaarden voldoet. Deze luiden als volgt: 

Je kunt met de Leraar Basisonderwijs (Pabo) zij-instroom starten wanneer je:

  • een geaccrediteerde hbo- of wo-opleiding hebt afgerond, of een buitenlands getuigschrift hebt dat gelijkwaardig is aan een geaccrediteerde hbo- of wo-opleiding.

  • de afgelopen twee jaar niet ingeschreven hebt gestaan bij een lerarenopleiding.

  • het geschiktheidsassessment hebt doorlopen en geschikt bent verklaard voor het zij-instroomtraject (met een geschiktheidsverklaring).

Goed om te weten: tweejarige opleidingen op hbo-niveau staan niet gelijk aan een hbo-bachelor. De professionele bachelor is pas een 'hbo-bachelor' als de studie 240 studiepunten kent of vier jaar duurt. Programma’s met 180 studiepunten komen eventueel in aanmerking.

Wij hebben een samenwerkingsconvenant met Hogeschool Rotterdam. Mochten wij overeenkomen dat we met u dit traject aangaan, dan zal het bestuur u aanmelden bij Hogeschool Rotterdam. Meer informatie over de zij-instroom kun je vinden op: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/go/zij-instroom-pabo/