Onze partners

De scholen werken nauw samen met diverse andere organisaties. Zo wordt samengewerkt met Noah Kinderopvang (link) om de doorlopende leerlijn te verbeteren van 0 t/m 12 jaar. Voor techniek en wetenschap wordt samengewerkt met studenten van de Technische Universiteit. Voor cultuur en actief burgerschap met CMK. Ook met de bibliotheek van Schiedam is er een verbinding om zorg te dragen voor de schoolbibliotheek. Op het gebied van zorg wordt er samengewerkt met een aantal partners, waaronder schoollogopedie, Minters, Auris. Daarnaast hebben we in het kader van de Brede School uiteenlopende samenwerkingen met buurt- en welzijnsorganisaties, maar ook onderwijskundigen. Denk bijvoorbeeld aan De Kleine Ambassade, Stichting Academia, Harry Janssens, de Schoolschrijver, BMC en stichting Regenboog. Overigens wordt de buitenschoolse opvang ook verzorgd door onze partner, Stichting Academia.

Sinds 2020 werken ook de HR-professionals in de regio Schiedam en Vlaardingen in het kader van de regionale subsidie om leerkrachten binnen te halen. Ook de bestuurders komen regelmatig samen voor dit onderwerp, naast andere uiteenlopende onderwerpen.

De samenwerkingen worden altijd als nuttig ervaren. We staan als bestuur, en scholen, dan ook altijd open voor kennismakingsgesprekken en verdere samenwerkingen.

Ten slotte maken we deel uit van het samenwerkingsverband (SWV). Hier komen verschillende schoolbesturen samen om uiteenlopende zaken te bespreken. Deze samenwerking komt vooral ten goede voor de zorgstructuur van de school. Zo neemt er altijd iemand van het SWV deel aan de VOT’s op de scholen, waarbij zorgleerlingen besproken worden.

Neem ook een kijkje op de website van onze partners: