Strategie

Voor ons als IC ligt er best wat op ons bordje. Ga maar eens na:

 • We willen een sterke identiteit ontwikkelen bij onze leerlingen én hun cognitieve vaardigheden stimuleren;

 • We willen sociale vaardigheden vanuit de samenleving meegeven én de normen en waarden uit onze identiteit aanmoedigen;

 • We willen kwaliteiten versterken die soms haaks op elkaar lijken te staan, zoals vroomheid én assertiviteit of ontwikkelingsgericht handelen én overdracht van traditie;

 • We willen ons onderscheiden als school in de stad én samenwerken met partnerorganisaties en de gemeente.

En we doen dat allemaal binnen razendsnelle veranderingen in de maatschappij en het onderwijs. Om onze ambities binnen dat speelveld waar te maken, hebben we dus een strategie nodig. Gelukkig hebben we die. We noemen die onze randvoorwaarden. Dit zijn de focuspunten waar wij elke dag aandacht aan besteden:

 • Ontwikkelen tot sterke personen in multiculturele gezinnen: onze leerlingen groeien merendeels op in multiculturele gezinnen, waarin identiteitsvraagstukken een belangrijke rol (kunnen) spelen. Die identiteit gaat over Nederlands zijn én islamitisch zijn, twee dingen die wat ons betreft naadloos op elkaar aansluiten maar soms ook voor vragen zorgen. Daarin begeleiden wij kinderen.
 • Veel aandacht voor basisvaardigheden: taal, rekenen, wereldoriëntatie, sociale en emotionele ontwikkeling, levensbeschouwelijke identiteit etc. dragen bij aan de (persoonlijkheids)ontwikkeling van elk kind. Die basisvaardigheden krijgen dan ook veel aandacht bij ons.
 • Modern onderwijs: stilstand is achteruitgang, zeggen ze weleens. Wat ons betreft is dat zeker waar. Wij richten ons dan ook op innovatie (vaardigheden die bij de 21e eeuw passen), ICT, techniek en nieuwe technologische ontwikkelingen in het onderwijs. Het is voor ons van belang dat wij kinderen leren om hier goed en veilig mee om te gaan. Daarnaast verstaan wij onder modern onderwijs ook onderwijs dat zich richt op veerkracht, het omgaan met onverwachte gebeurtenissen en oplossingen kunnen verzinnen. Op al die dingen zijn onze leerkrachten toegerust.
 • Samenhangend onderwijs bieden: we kunnen het niet alleen en we willen het niet alleen doen. Het is onze overtuiging dat samenwerken ervoor zorgt dat we ons werk veel beter en effectiever kunnen doen, omdat interventies niet op zichzelf staan. Ook zorgt het voor meer inclusiviteit. Een goede samenwerking met de ouders en voor- en buitenschoolse partners is dan ook een speerpunt van ons. Met elkaar creëren we de samenhang die nodig is om de kinderen de beste opvoeding mogelijk te bieden.

 

Ambitie 2023

Onze identiteit, missie, visie en kernwaarden stimuleren ons en maken dat we dag in dag uit onze schouders eronder zetten. Met iedereen in onze organisatie werken we aan onze ambitie voor 2023:

Het Islamitisch College biedt excellent onderwijs aan in Schiedam, met moderne onderwijsmethodes en -middelen waarin onderwijs op maat centraal staat. Leerlingen bereiden zich op basis van hun talenten en mogelijkheden voor op participatie in de maatschappij van morgen. Samen met ouders en ketenpartners realiseren wij dit. Wij hebben leuke scholen waar leerkrachten graag willen werken en leerlingen en ouders zich prettig en thuis voelen.

 

Doelstellingen

Om die ambitie te halen, hebben we onszelf doelen gesteld. Hier werken wij aan en deze doelen monitoren wij. Ze gaan over:

 • onderwijsopbrengsten;
 • onderwijsinhoud en onderwijsvernieuwing;
 • personeel / hrm;
 • organisatieontwikkeling;

Meer lezen over onze doelstellingen? U vindt ze in ons strategisch beleidsplan.