Missie en visie

Er is iets wat iedereen die op onze scholen rondloopt bindt. Wat ons motiveert, stimuleert en uitdaagt. Wat alles wat wij doen stuurt. Dat ‘iets’ is onze missie, onze visie en onze kernwaarden. Over dat fundament onder onze stichting leest u hier.

De islam als inspiratie

Het IC is niet voor niets een islamitische scholengemeenschap. De islam inspireert ons, vormt het kader voor ons doen en laten en voedt ons. Op de dag dat wij onze scholen oprichtten, kozen we er bewust voor die identiteit te omarmen en van daaruit algemeen, modern, kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Wat ons betreft is dit onze opdracht:

  • Kwalitatief goed onderwijs verzorgen, zodat onze kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden en mee kunnen doen aan alle vormen van onderwijs;

  • Een islamitische opvoeding meegeven, zodat de islam een sterke plek heeft in de identiteit van onze leerlingen, ze een positief zelfbeeld ontwikkelen en opgroeien tot zelfbewuste, zelfverzekerde, zelfstandige, weerbare en mondige moslims;

  • Samenwerken met ouders, zodat de opvoeding thuis en op school op elkaar aansluiten en de kinderen in een herkenbare en vertrouwde omgeving opgroeien.

De kinderen die op onze scholen rondlopen groeien op in een snel veranderende en veeleisende maatschappij waarin zij mee zullen moeten doen. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid als school om ze de vaardigheden te leren die ze nodig hebben om bij te kunnen dragen aan en hun plek te vinden in die samenleving. Ons onderwijs is daarom gericht op het bieden van kwalitatief goed (excellent) onderwijs, waarbij basisvaardigheden én brede ontwikkeling centraal staan. Ook hierin is de islam een bron van inspiratie, houvast en steun.

Wij hechten daarbij  veel waarde aan het pedagogische klimaat op onze scholen, waarin welbevinden, zelfredzaamheid en zelfstandigheid essentieel zijn. Hierbij worden kinderen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te dragen voor wat ze doen, terwijl er tegelijkertijd structuur is en duidelijke regels zijn. Doordat kinderen positief benaderd worden en de school veilig en vertrouwd voelt, kunnen zij zich ontpoppen tot zelfredzame, zelfstandige burgers die meedoen in de samenleving.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn samen te vatten in drie pijlers. Die pijlers zijn:

  • De school als veilige gemeenschap: ontwikkelen kan alleen in een veilige omgeving. Die omgeving bieden wij. Dat betekent dat kinderen bij ons op school mogen oefenen met de waarden die ons geloof ons meegeven. Zo leren zij met elkaar omgaan, zich verbinden, elkaar respecteren, openstaan voor elkaar en elkaar helpen. Ieder kind mag daarin zelf ontdekken wie hij of zij is. Juist die diversiteit en eigenheid waarderen, erkennen en stimuleren wij. Met alle collega’s, ouders en leerlingen bieden wij zo een veilige omgeving.

  • De school als bron van ontwikkeling: elk kind heeft talenten en krachten. Het is aan ons om kinderen te stimuleren om die te ontdekken, te zien en te ontwikkelen. We staan daarbij open voor wat de vraag of behoefte van een kind is en geven plezier en spel een belangrijke plek in het ontplooien van die talenten. Dat maakt het niet alleen leuker, maar ook effectiever. Onze leerkrachten ontwikkelen op hun beurt hun kennis, inzichten en vaardigheden om kinderen te stimuleren hierin. En natuurlijk is er ook voor onze collega’s genoeg ruimte voor ontwikkeling.

  • De school als organisatie: als school zijn wij niet alleen een plek van lesgeven en ontwikkelen. We zijn ook een organisatie, een team, een samenwerking. Voor ons is het belangrijk dat iedereen in onze organisatie zijn of haar steentje bijdraagt aan ons doel, dat we betrouwbaar zijn en doen wat we zeggen en dat we op elkaar kunnen rekenen. We stimuleren elkaar daarin, hebben hoge verwachtingen en spreken het uit als we iets zien wat niet strookt met onze missie en visie. Zo houden we elkaar scherp.

 

De missie, onze hogere doelstelling, is:

Kinderen die op het Islamitisch College hebben gezeten, zijn aan de ene kant goede praktiserende moslims en moslima’s; aan de andere kant staan zij met beide benen stevig op de grond en creëren ze meerwaarde voor de maatschappij waarin wij leven.

Die missie dragen wij uit op onze scholen.