Geruime tijd hebben wij als stichting geprobeerd om een school te stichten in Delft. De gemeenteraad van Delft sloot altijd de voordeur, waardoor wij tot op heden geen mogelijkheid hebben gehad om een school te stichten. De laatste afwijzing was in 2020. Tegen dit besluit is de SIC in beroep gegaan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Op 1 april van dit jaar besloot DUO dat SIC tóch een school mag stichten in Delft, ondanks de afwijzing door de gemeente.

DUO heeft in het administratieve beroep geconcludeerd dat IC met haar prognose aannemelijk heeft gemaakt dat de school voldoet aan de stichtingsnorm. Op grond van het overgangsrecht van de wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ komt de door IC verlangde school voor bekostiging in aanmerking. Momenteel zijn wij met gemeente Delft in gesprek voor huisvesting. We zijn voornemens om in schooljaar 2022/2023 de deuren te openen voor onze derde school!