Vanwege de Corona crisis en de opgelopen onderwijsachterstanden heeft de overheid besloten een speciaal programma in het leven te roepen, namelijk het Nationaal Programma Onderwijs (hierna: NPO). Ongeveer € 5,8 miljard uit het NPO gaat naar voorschoolse educatie, basisscholen en middelbare scholen. Zij kunnen hiermee leerlingen en leraren helpen om leer vertragingen en andere problemen door corona aan te pakken. In schooljaar 2021/2022 krijgt elke school per leerling € 701,16 voor een eigen schoolprogramma. Er is extra geld voor scholen waar de problemen groter zijn dan gemiddeld. Bent u benieuwd naar wat het programma precies is en wat de stappen zijn? Lees dan verder op: https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo 

 

Daarnaast is de arbeidsmarkttoelage in het leven geroepen. De arbeidsmarkttoelage is bedoeld om tijdens het NPO het werk op scholen met het grootste risico op onderwijsachterstanden aantrekkelijker te maken, en zo het herstel van kansengelijkheid te bevorderen. Scholen met een groot risico op onderwijsachterstanden hebben vaker moeite om vacatures te vullen en een hoger verloop. Terwijl goed personeel juist nu hard nodig is om alle leerlingen een kans op een volwaardige toekomst te geven. Ook onze scholen hebben recht op de arbeidsmarkttoelage. De hoogte van de toelage hangt uiteraard ook af van het budget dat voor de vestiging beschikbaar is. De uitwerking hiervan wordt besproken met de PGMR.