Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (Onderwijs)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Islamitisch College. Zij zijn gesprekspartners voor het bestuur, bespreken ontwikkelingen van de stichting en zijn betrokken bij de totstandkoming van beleid en geven advies.

Op de locaties zijn er medezeggenschapsraden. Zij adviseren de directeuren.

De leden van de GMR zijn: 

  • Mucahide Temizkan (voorzitter)
  • Jamila Boudaamach (lid)
  • Jos van Rooij (lid)
  • Rabia Dogan-Yar (lid)

Documenten

Jaarverslag GMR 2020-2021.pdf

Jaarverslag GMR 2021-2022.pdf