Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (Onderwijs)

GMR
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt de personeelsleden, ouders en leerlingen van alle scholen binnen Islamitisch College (IC).
Zij hebben een belangrijke taak om met het schoolbestuur mee te denken over het beleid voor de schoolorganisatie. Ze zijn gesprekspartners voor het bestuur.
 
De GMR heeft drie verschillende rollen: een controlerende, een vertegenwoordigende en een initiatiefrijke. Het is van belang om het gesprek aan te gaan in de GMR over hoe invulling wordt gegeven aan deze rollen. De GMR heeft daarnaast vijf rechten: het recht op overleg, het initiatiefrecht, het informatierecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht.
 

Op de locaties zijn er medezeggenschapsraden. Zij adviseren de directeuren. De GMR bestaat uit ouders en leerkrachten van verschillende scholen van IC.

 
(P)GMR
 
Mucahide Temizkan (voorzitter)
Rabia Dogan-Yar (lid)
Zehra Bal (lid)
 
(O)GMR
 
Jamila Boudaamach (lid)
Jos van Rooij (lid)
Hulya Demir (lid)
 
Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een bericht naar gmr@sic-schiedam.nl
 

Documenten

Jaarverslag GMR 2020-2021.pdf

Jaarverslag GMR 2021-2022.pdf