Opbrengsten 

Na de Cito-toets in januari en juni worden de onderwijsopbrengsten geanalyseerd. Zijn leerlingen vooruitgegaan? Op welke vlakken zijn zij vooruitgegaan? Zijn er opvallende resultaten? Die analyse doen we op kind-, klas- en schoolniveau.

Naast de metingen van de Cito-toetsen in alle groepen, hebben we de resultaten van de Centrale Eindtoets in groep 8.  De resultaten hiervan bepalen de uitstroom van onze basisscholen naar het voortgezet onderwijs. Deze uitstroomgegevens worden ook goed in kaart gebracht en afgezet tegen de verwachtingen en het gegeven onderwijs.

Hieronder vindt u de resultaten van de afgelopen jaren.

Uitstroomgegevens

Schooladviezen-per-jaar

IEP-resultaten

 

2018/2019 El Furkan

2018/2019 Ababil 

2019/2020 

El Furkan en Ababil 

2020/2021 El Furkan

2020/2021 Ababil 

Gemiddelde score

83,1

81,2

In dit schooljaar hebben we als gevolg van Corona geen IEP eindtoets afgenomen. 

84,0

78,5

% <1F lezen

5,9%

5,1%

0%

4,8%

% 1F lezen

26,5%

30,5%

16,7%

40,3%

% 2F lezen

67,6%

64,4%

83,3%

54,8%

% <1F rekenen

5,9%

5,1%

5,6%

8,1%

% 1F rekenen

35,3%

47,5%

41,7%

37,1%

% 1S rekenen 

58,8%

47,5%

52,8%

54,8%

% <1F taal

verzorging 

2,9%

5,1%

2,8%

8,1%

% 1F taal

verzorging

32,4%

33,9%

22,2%

38,7%

% 2F taal

verzorging

64,7%

61,0%

75%

53,2%

Eindresultaten 2020/2021

Referentieniveau Lezen

 

Schoolweging

Spreiding

Lezen minstens 1F behaald

Lezen 2F behaald

El Furkan

36,26

6,36

100%

83,3%

Ababil

36,68

6,06

95,2%

54,8%

Referentieniveau Rekenen

 

Schoolweging

Spreiding

Rekenen minstens 1F behaald

Rekenen 1S behaald

El Furkan

36,26

6,36

94,4%

52,8%

Ababil

36,68

6,06

91,9%

54,8%

Referentieniveau Taalverzorging

 

Schoolweging

Spreiding

Taalverzorging minstens 1F behaald

Taalverzorging 2F behaald

El Furkan

36,26

6,36

97,2%

75%

Ababil

36,68

6,06

91,9%

53,2%