Opbrengsten 

Na elke meting van de Cito-toetsen in januari en in juni worden de onderwijsopbrengsten geanalyseerd. We bekijken in welke mate en op welke vlakken de leerlingen al dan niet vooruit zijn gegaan. Dat gebeurt op kind-, klas- en schoolniveau.

Naast de metingen van de Cito-toetsen in alle groepen, hebben we daarnaast ook de resultaten van de Centrale Eindtoets in groep 8. Deze uitstroomgegevens worden ook goed in kaart gebracht en afgezet tegen de verwachtingen en het gegeven onderwijs. Zie hieronder de resultaten van de afgelopen jaren. 

Uitstroomgegevens

Schooladviezen-per-jaar

IEP-resultaten

 

2018/2019 El Furkan

2018/2019 Ababil 

2019/2020 

El Furkan en Ababil 

2020/2021 El Furkan

2020/2021 Ababil 

Gemiddelde score

83,1

81,2

In dit schooljaar hebben we als gevolg van Corona geen IEP eindtoets afgenomen. 

84,0

78,5

% <1F lezen

5,9%

5,1%

0%

4,8%

% 1F lezen

26,5%

30,5%

16,7%

40,3%

% 2F lezen

67,6%

64,4%

83,3%

54,8%

% <1F rekenen

5,9%

5,1%

5,6%

8,1%

% 1F rekenen

35,3%

47,5%

41,7%

37,1%

% 1S rekenen 

58,8%

47,5%

52,8%

54,8%

% <1F taal

verzorging 

2,9%

5,1%

2,8%

8,1%

% 1F taal

verzorging

32,4%

33,9%

22,2%

38,7%

% 2F taal

verzorging

64,7%

61,0%

75%

53,2%

Eindresultaten 2020/2021

Referentieniveau Lezen

 

Schoolweging

Spreiding

Lezen minstens 1F behaald

Lezen 2F behaald

El Furkan

36,26

6,36

100%

83,3%

Ababil

36,68

6,06

95,2%

54,8%

Referentieniveau Rekenen

 

Schoolweging

Spreiding

Rekenen minstens 1F behaald

Rekenen 1S behaald

El Furkan

36,26

6,36

94,4%

52,8%

Ababil

36,68

6,06

91,9%

54,8%

Referentieniveau Taalverzorging

 

Schoolweging

Spreiding

Taalverzorging minstens 1F behaald

Taalverzorging 2F behaald

El Furkan

36,26

6,36

97,2%

75%

Ababil

36,68

6,06

91,9%

53,2%